Posted by admin on July - 3 - 2018 | Comments Off

Wytwórczość opakowań przystaje do czynności bardziej skomplikowanych. Na rynku wyróżnia się przeróżne typy zapakowań. Do najbardziej znanych przynależą opakowania z tektury, szkła i metalu. Tektura powstaje przez sprasowanie kilkunastu warstw masy papierniczej. Do wyrobu takiej masy użytkuje się włókna ścieru drzewnego i makulatury. W ten sposób powstanie gotowa tektura, która jest następnie dostarczana do firm zajmujących się produkcją opakowań tekturowych. Przy produkcji zapakowań ze szkła przydatny jest piasek i stłuczka. Podlegają one procesowi uszlachetniania. Dopiero potem jest dopuszczalne produkowanie zapakowań szklanych. Wiele odbywa się bezsprzecznie w hucie. Odważa się tam dobrze dobrane surowce. Gdy już otrzyma się gotowy zestaw transportuje się go do trafnych zbiorników. Potem następuje topienie szkła w bardzo wysokiej temperaturze, innymi słowy stopienie uzyskanej wcześniej mieszanki. Gdy uzyska się w ten sposób masę jednorodną można przystąpić do formowania. Nadaje się masie stosowny kształt i schładza się. Przydaje się też plastik oraz tworzywa sztuczne – Wytłaczanie tworzyw. W ten sposób uzyskać można butelkę czy słoik, który nadaje się do sprzedaży.

Comments are closed.